eLearning

How to get access to your Yellow Belt eLearning?

  1. Purchase the license code in the shop. 
  2. Log in here to have access to your eLearning. 
The license key is valid for 12 months and it can be easily extended. 
You will be able to ask any content related questions to one of our LSSMBB at any time. 
Choose among English, Dutch and German. 
 


 


Loading...
Lean Six Sigma Yellow Belt eLearning (Dutch)

Lean Six Sigma Yellow Belt eLearning (Dutch)

Constant support from our LSSMBB

Interactive learning journey  

self-paced learning schedule 

Preparation for passing LSSYB exam  

12-month valid and easy to be extended 

After purchasing the license code, please visit  here to log in. 
This eLearning provides you with everything you need at the Yellow Belt level. It is a self paced learning journey with interactive content such as videos, photos and check questions that can well prepare you for the official LSSA exam. This eLearning follows the same structure as the Lean Six Sigma Yellow Belt skill set and the Lean Six Sigma Yellow Belt book. 

Does it request any prerequisite?
No, you do not need to pass any pre assessment and you can start whenever you want. Anyone who is interested in knowing the basic Lean Six Sigma skills is welcome.

What are the available languages?
The eLearning is available in English, Dutch and German. Choose the language you prefer and purchase the license code on our website. 

Can I create a demo account for free?
Yes, you can easily create your demo account free of charge to have a first view of our eLearning o n the LSSA website.

How to start my eLearning?
If you are following a training at one of our ATOs, please contact your ATO for a license code. If you are a public candidate, please visit our web shop and purchase a license code. Your license is valid for 12 months and it can be easily extended. Once you have the license code, please login here  to start your eLearning. 

Do I receive any help during my learning journey?
Yes. We have assigned a trainer (LSSMBB) to the eLearning program. You can always contact the trainer whenever you have any content related questions. 

Can I take the exam after the eLearning?
Yes, you can take the exam through your ATO. If you are a public candidate, please visit our web shop and purchase an exam vochure code.
Table of Content: 
1. World class
2. Policy development en deployment
3. Project management
4. CIMM Level I - Creating a solid foundation 
5. CIMM Level II - Creating a continious improvement environment 
6. CIMM Level III - Creating stable and efficient processes
7. CIMM Level IV - Creating capable processes 
Add to cart
Lean Six Sigma Yellow Belt eLearning (English)

Lean Six Sigma Yellow Belt eLearning (English)

Constant support from our LSSMBB

Interactive learning journey  

self-paced learning schedule 

Preparation for passing LSSYB exam  

12-month valid and easy to be extended 
After purchasing the license code, please visit  here  to log in. 
This eLearning provides you with everything you need at the Yellow Belt level. It is a self paced learning journey with interactive content such as videos, photos and check questions that can well prepare you for the official LSSA exam. This eLearning follows the same structure as the Lean Six Sigma Yellow Belt skill set and the Lean Six Sigma Yellow Belt book. 

Does it request any prerequisite?
No, you do not need to pass any pre assessment and you can start whenever you want. Anyone who is interested in knowing the basic Lean Six Sigma skills is welcome.

What are the available languages?
The eLearning is available in English, Dutch and German. Choose the language you prefer and purchase the license code on our website. 

Can I create a demo account for free?
Yes, you can easily create your demo account free of charge to have a first view of our eLearning o n the LSSA website.

How to start my eLearning?
If you are following a training at one of our ATOs, please contact your ATO for a license code. If you are a public candidate, please visit our web shop and purchase a license code. Your license is valid for 12 months and it can be easily extended. Once you have the license code, please login here to start your eLearning. 

Do I receive any help during my learning journey?
Yes. We have assigned a trainer (LSSMBB) to the eLearning program. You can always contact the trainer whenever you have any content related questions. 

Can I take the exam after the eLearning?
Yes, you can take the exam through your ATO. If you are a public candidate, please visit our web shop and purchase an exam vochure code.
Table of Content: 
1. World class
2. Policy development en deployment
3. Project management
4. CIMM Level I - Creating a solid foundation 
5. CIMM Level II - Creating a continious improvement environment 
6. CIMM Level III - Creating stable and efficient processes
7. CIMM Level IV - Creating capable processes 
Add to cart
Lean Yellow Belt eLearning (Dutch)

Lean Yellow Belt eLearning (Dutch)

Constant support from our LSSMBB

Interactive learning journey  

self-paced learning schedule 

Preparation for passing LYB exam  

12-month valid and easy to be extended 
After purchasing the license code, please visit  here  to log in.
The LSSA Yellow Belt eLearning  
The eLearning provides you with everything you need at the Yellow Belt level. It is a self paced eLearning with interactive content such as videos, photos and check questions that prepare you for the official LSSA exam. 

This eLearning course does not request any prerequisites. 
You do not need to pass any pre-assessment and you can start whenever you want. Anyone who is interested in knowing the basic Lean Six Sigma skills is welcome.

What are the available languages? 
The eLearning is available in English, Dutch and German. 

Can I create a demo account? 
Yes, you can easily create your demo account free of charge to have a first view of our eLearning through the LSSA website. 

How to start? 
If you are following a training at one of our ATOs, please contact your ATO for a license code. If you are a public candidate, please visit our web shop and purchase a license code. Your license is valid for 12 months and it can be easily extended. 

Do I receive any help during my learning journey? 
Yes. We have assigned a trainer (LSSMBB) to the eLearning program. You can send the trainer a message in case if you have any content related questions. 
Table of Content:
1. World Class
2. Policy development en deployment
3. Project management
4. CIMM Level I - Creëer een solide foundation
5. CIMM Level II - Creëer een continue verbetercultuur
6. CIMM Level III - Creëer stabiele en voorspelbare processen
7. CIMM Lvel IV - Creëer capabele processen
 
Add to cart
Lean Yellow Belt eLearning (English)

Lean Yellow Belt eLearning (English)

Een interactief leertraject 

Zelf-paced eLearning

Mogelijk voor LSSA certifcering 

12-maanden licentie geldig 

Taal: Engels
 



Na het aankopen van de code kunt u hier inloggen. 
In 2014 verscheen het eerste boek in de serie 'Climbing the Mountain' en in 2017 verscheen de vertaling naar het Nederlands. Inmiddels zijn in deze serie meer dan 35.000 exemplaren verkocht en heeft het velen geholpen bij het ontwikkelen van een continue verbeterorganisatie en het oplossen van problemen. Voor u ligt de geheel herziene druk van de Yellow Belt, opgebouwd volgens de laatste versie van het CIMM-raamwerk en de LSSA skill set (v3.2). 

Yellow Belts hebben veel ervaring met de dagelijkse processen en zijn om die reden goed in staat om zelfstandig verbeterprojecten uit te voeren. Ook zijn ze waardevolle teamleden binnen Green of Black Belt projecten. Yellow Belts zijn vaak verantwoordelijk voor het verbeteren van de operationele prestaties binnen een bepaalde afdeling of lijn. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het verkorten van doorlooptijden, het oplossen van problemen of het verbeteren van de kwaliteit. Activiteiten kunnen gerelateerd zijn aan 5S, visueel management, de ontwikkeling van standaarden of problem solving.

Het eerste hoofdstuk van dit boek gaat in op de geschiedenis en principes van de meest toegepaste verbetermethodieken, waaronder Kaizen, TPM, Lean, Six Sigma en Agile. Het tweede en derde hoofdstuk gaan in op het implementeren van continu verbeteren in de organisatie.  

In de volgende vijf hoofdstukken gaan we in op de tools en technieken. We volgen hierin de vijf niveaus van het ‘Continuous Improvement Maturity Model’ (CIMM): het creëren van een solide fundament, een continue verbetercultuur, stabiele en voorspelbare processen, capable processen en toekomstbestendige processen. Het CIMM-raamwerk beschrijft welke aanpak en instrumenten het beste passen bij een bepaald volwassenheidsniveau van een organisatie. 

De beklimming naar de ‘Top of the Mountain’ is niet altijd eenvoudig. De weg naar boven zit vol met technische en organisatorische obstakels. Om de top te bereiken zul je die obstakels moeten ontdekken en stuk voor stuk moeten wegnemen. Tegelijkertijd is het ook een interessante reis, leerzaam en bevredigend. Houd hierbij het doel van de reis altijd in het oog: het fantastische uitzicht.
Inhoud:

1. World Class
2. Policy development en deployment
3. Project management
4. CIMM Level I - Creëer een solide foundation
5. CIMM Level II - Creëer een continue verbetercultuur
6. CIMM Level III - Creëer stabiele en voorspelbare processen
7. CIMM Lvel IV - Creëer capabele processen
8. CIMM Level V - Creëer toekomstbestendige processen 
Add to cart

This website uses cookies to measure the number of visitors. We do not store any personal information.